Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum" prowadzi od początku swojego powstania współpracę transgraniczną z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami z Ukrainy i Białorusi w dziedzinie kultury, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz sportu i turystyki. Zdjęcia przedstawiają wiele inicjatyw zrealizowanych przez Stowarzyszenie i partnerów z Ukrainy i Białorusi.

Kliknij w obrazek aby powiększyć