Finansowanie

 

23 grudnia 2013 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” podpisali z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Bez barier ponad granicami – integracja osób niepełnosprawnych przez turystykę i kulturę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.945.903,50 EUR (tj. ok. 8.114.417,60 PLN), z czego 90%, tj. 1.751.903,15 EUR (tj. ok. 7.305.436,14 PLN) stanowi dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Pozostałe 10% kosztów projektu zostanie sfinansowane ze środków własnych partnerów projektu:

- Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” – 170.368,05 EUR

- Stowarzyszenia „Zielony Krzyż” – 24.222,30 EUR