Szkolenie tematyczne na Ukrainie nt. „Usuwanie barier architektonicznych w obiektach turystycznych i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”

W dniach 01-02.06.2015 r. i 03-04.06.2015 r. we Lwowie odbyły się 2 cykle szkolenia „Usuwanie barier architektonicznych w obiektach turystycznych i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Bez barier ponad granicami”- integracja osób niepełnosprawnych poprzez  turystykę i kulturę”.

Szkolenia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Zielony Krzyż” wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Magnum Bonum”. W dwóch cyklach szkoleń wzięło udział łącznie 50 osób. Szkolenie dotyczyło bardzo ważnych i aktualnych obecnie problemów, to jest usuwania barier życiowych i architektonicznych oraz dostosowania obiektów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych i pozwoliło zdobyć nową wiedzę praktyczną w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nowa wiedza zachęci większą liczbę osób do poznania dziedzictwa kulturowego regionu i do pomocy osobom niepełnosprawnym w podróżowaniu bez ograniczeń oraz odkrywaniu nowych horyzontów. Uczestnicy  szkolenia dowiedzieli się również jak pokonywać bariery komunikacyjne w kontaktach z osobami niesłyszącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie czy niewidomymi oraz jak udostępniać placówki kulturalne, np. muzea by umożliwić sobom niepełnosprawnym poznawanie oferty kulturalnej.

 

Informacja o szkoleniach na stronie Politechniki Lwowskiej