Szkolenie tematyczne na Ukrainie nt. „Turystyka i agroturystyka osób niepełnosprawnych”

W dniach 09-10.06.2015 r. i 11-12.06.2015 r. we Lwowie odbyły się 2 cykle szkolenia „Turystyka i agroturystyka osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Bez barier ponad granicami”- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę”.

Szkolenia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Zielony Krzyż” wspólnie z Stowarzyszeniem Integracyjnym „Magnum Bonum”. W dwóch cyklach szkoleń wzięło udział łącznie 60 osób. Szkolenie dotyczyło problematyki związanej z nieprzystosowaniem agroturystyki na Ukrainie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem szkolenia było pokazanie właścicielom obiektów agroturystycznych jak dostosować obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jak pokonywać bariery psychologiczne i mentalne dotyczące osób niepełnosprawnych.