Wizyty studyjne

W dniach 12-15.11.2014r. i 02-05.12.2014r. odbyły się wizyty studyjne w Polsce  dla uczestników szkolenia „Turystyka i agroturystyka osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Bez  barier ponad granicami”- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę”.

Z kolei w dniach 18-21.11.2014r. i 09-12.12.2014r. odbyły się wizyty studyjne w Polsce dla uczestników szkolenia „Usuwanie barier architektonicznych w obiektach turystycznych i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Wizyty studyjne zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Zielony Krzyż” wspólnie z Stowarzyszeniem Integracyjnym „Magnum Bonum” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Łącznie w 4 wizytach studyjnych  wzięło udział  60 osób.