Szkolenia tematyczne na Ukrainie

W dniach 11-12.09.2014r. i 13-14.09.2014r. we Lwowie odbyły się 2 cykle szkolenia „Turystyka i agroturystyka osób niepełnosprawnych”.

 

Z kolei w dniach 16-17.09.2014r. i 18-19.09.2014r. we Lwowie odbyły się 2 cykle szkolenia „Usuwanie barier architektonicznych w obiektach turystycznych i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

Szkolenia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Zielony Krzyż” wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Magnum Bonum” w ramach projektu „Bez barier ponad granicami”- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

We wszystkich cyklach szkoleń wzięło udział łącznie 120 osób.  

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3