Akt erekcyjny

W dniu 11 czerwca 2014r. o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” w Krasnymstawie przy ul. Krasickiego 4a miała miejsce uroczystość wbudowania kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego nowego budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego – Transgraniczne Centrum Współpracy, który powstaje w ramach realizacji projektu pn. „Bez barier ponad granicami – integracja osób niepełnosprawnych przez turystykę i kulturę”. 

Wbudowania kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego dokonał Pan Stanisław Żmijan – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Pan Tomasz Pękalski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, w którego kompetencjach znajduje się m.in. służba zdrowia i pomoc społeczna, Pani Bożena Lisowska – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Członek Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania, Pan Andrzej Jakubiec - Burmistrz Krasnegostawu,  Pan Piotr Jelonek – Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „Ratunek” oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum”.

Dzięki realizacji inwestycji, w Krasnymstawie, zostanie wybudowany obiekt o powierzchni 2.078 m2, w którym znajdą się miejsca noclegowe w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych przyjeżdzających z Ukrainy i z Polski. W obiekcie będą również znajdowały się pomieszczenia do rehabilitacji, hydroterapii i fizykoterapii. Powstała w ramach projektu infrastruktura i zakupiony sprzęt pozwolą na lepszą obsługę osób niepełnosprawnych w zakresie poprawy ich dostępu do rehabilitacji oraz dóbr kultury i usług turystycznych.

W wyniku wdrożenia projektu nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego dwóch wiodących organizacji pozarządowych w obszarze pogranicza zajmujących się rehabilitacją i integracją społeczną osób niepełnosprawnych, a rezultaty projektu będą służyły społecznościom po obu stronach granicy.

Akt erekcyjny