Pierwsze umowy z wykonawcami podpisane

11.03 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych związanych z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” w Krasnymstawie.

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.03.2014 r., w wyznaczonym terminie wpłynęło 49 ofert. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” podpisało umowy z wybranymi wykonawcami.29.04.2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” zawarł umowę na roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego – Transgraniczne Centrum Współpracy z firmą Poleksbud – Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hajdowska 14, 20-231 Lublin oraz umowę na roboty budowlane związane z położeniem kostki brukowej na terenie wokół budynku i do wyjazdu na drogę miejską przy budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego – Transgraniczne Centrum Współpracy z firmą HEN-BUD Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin. 30.04.2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” podpisał dwie kolejne umowy z firmą „Perfekt” Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. Lwowska 105, 22-100 Chełm na roboty budowlane związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” oraz na roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego – Transgraniczne Centrum Współpracy.