Ważne linki

Wspólna Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl


 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

http://www.pl-by-ua.eu/


 

Portal Unii Europejskiej

http://europa.eu/index_pl.htm


 

Komisja Europejska

http://ec.europa.eu/index_pl.htm


 

PRAG

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm


 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

http://www.ewt.gov.pl/


 

Fundusze Europejskie - serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/